365 dagar om året 24 timmar om dygnet.

CIJA TANK ERBJUDER EN RAD OLIKA TJÄNSTER

Cija Tank är ett fullserviceföretag inom avlopp, vatten och avfall. Vi hjälper er med allt från slamsugning och högtryckspolning till rörfilmning och transport av farligt avfall. Läs mer nedan. 

Tankbesiktningar och cisternkontroller är en god investering för att bibehålla en god säkerhet och hållbar miljö. Tankar inomhus och utomhus ska med jämna mellanrum kontrolleras

Ibland så kan det hamna saker i avloppet som inte hör hemma där och då kan man få ett stopp. Då behövs det en spolbil eller som vi föredrar att kalla det, en kombibil…

Behöver du hjälp med transporter av flytande farligt avfall eller andra vätskor. Cija Tank har fordon för alla sorters transporter…

Torrsugen är ett fordon som är gjort för att suga såväl torra som våta material, till exempel grus och sten. Vi kan även blåsa material så som singel och LECA-kulor.

Dammar det? Vi behandlar grusvägar, vägrenar, parkeringsytor, industritomter, fotbollsplaner och motor-banor. Vad är det för yta som behöver bli dammfritt hos dig?

Vi levererar vatten upp till 12 kbm/ vända till både mindre spa-bad till större pooler…

Vi transporterar bort ämnen som av olika skäl hamnat på fel ställe. I vissa fall, som vid oljeutsläpp, läckor, brand eller andra oförutsedda händelser…

Den vanligaste bilen för flytande avfall. Våra slamsugningsbilar är flexibla och smidiga.…