365 dagar om året 24 timmar om dygnet.

Cija Tank är ett fullserviceföretag inom AVA- avlopp, vatten och avfall. Vi hjälper er med allt från slamsugning och högtryckspolning till filmning, transporter av farligt avfall och torrsug.

Nyheter!

Snart dags för en rörinspektion? Vi filmar fastighetens avloppsrör! Anlita oss!

Visste du att vi har över 35 års erfarenhet av att filma insidan? Är det stopp eller kanske finns...

Spännande uppdrag för Caverion i Eugeniatunneln

Vi fick ett spännande uppdrag av Caverion! Vi skulle städa Eugenia tunnelns bassänger....

Nya regler kring rapportering av farligt avfall

Nu införs ett nytt nationellt elektroniskt avfallsregister för all hantering av...

CIJA TANK ERBJUDER EN RAD OLIKA TJÄNSTER

Cija Tank har ett brett utbud av tjänster inom avlopp (högtrycksspolning), avfallshantering (IFA/FA) och slamsugning. Torr-och grävsugning för skonsam schaktning. Välkommen!

 

Grävsugning

Med vår grävsug kommer vi åt att frilägga där en traditionell grävmaskin riskerar att skada sånt som ligger under jord…

Dammbindning

Dammar det? Vi behandlar grusvägar, vägrenar, parkeringsytor, industritomter, fotbollsplaner och motor-banor. Vad är det för yta som behöver bli dammfritt hos dig?

Avloppsspolning vid stopp

Ibland så kan det hamna saker i avloppet som inte hör hemma där och då kan man få ett stopp. Då behövs det en spolbil eller som vi föredrar att kalla det, en kombibil…

Vattenleveranser

Vi levererar vatten upp till 12 kbm/ vända till både mindre spa-bad till större pooler…

ADR Transport i tank

Behöver du hjälp med transporter av flytande farligt avfall eller andra vätskor. Cija Tank har fordon för alla sorters transporter…

Oljesanering

Vi transporterar bort ämnen som av olika skäl hamnat på fel ställe. I vissa fall, som vid oljeutsläpp, läckor, brand eller andra oförutsedda händelser…

Torrsugning

Torrsugen är ett fordon som är gjort för att suga såväl torra som våta material, till exempel grus och sten. Vi kan även blåsa material så som singel och LECA-kulor.

Slamsugning

Den vanligaste bilen för flytande avfall. Våra slamsugningsbilar är flexibla och smidiga.…