TRANSPORT AV FARLIGT AVFALL

ADR transport i tank

Behöver du hjälp med transporter av flytande farligt avfall eller andra vätskor. Cija Tank har fordon för alla sorters transporter. Med släpvagn tillkopplad kan vi transportera upp till 45 000 liter vid ett och samma tillfälle.

Vi kör både lokalt inom Stor-Stockholm och längre sträckor runt hela vårt avlånga land.

Information om ändringar i reglerna för farligt avfall.

Efter en lång tids överväganden så har riksdagen, regeringen och naturvårdsverket under sommaren 2020 slutligt beslutat om ett antal ändringar av miljöbalken, nya förordningar och nya föreskrifter för bl.a. hanteringen av farligt avfall. Detta för att uppfylla gällande krav inom EU. Bland annat införs ett nytt nationellt elektroniskt avfallsregister för all hantering av farligt avfall.

För Er som avfallsproducent/avfallslämnare betyder det att s.k. anteckningar fortsatt ska upprättas för varje transport av farligt avfall, typiskt i form av ett s.k. transportdokument, men också att uppgifter om varje transport av farligt avfall från och med 2020-11-01 ska läggas in det nya elektroniska avfallsregistret. Anteckningarna ska föras innan transporten påbörjas, och inmatningen i det elektroniska avfallsregistret ska ske senast inom två arbetsdagar från tillfället för borttransporten.

Vi erbjuder oss att fortsatt se till att transportdokument fylls i på rätt sätt, och också att agera Ombud för Er för att på så sätt ombesörja Era plikter ifråga om de uppgifter som för varje transport av farligt avfall ska dokumenteras och läggas in i det nya elektroniska avfallsregistret. För detta behöver ett s.k. ombudsavtal för farligt avfall upprättas. Ni kan givetvis också lösa rapporteringskravet till det elektroniska avfallsregistret på egen hand om Ni så önskar.
Kontakta oss för mer information

Bra länkar där det finns mer information:

· RIA – Naturvårdsverket informerar om den nya rapporteringen

· Avfallsförordningen – Här hittar du bland annat gällande regler och korrekta avfallsbenämningar