Bästa kund,

Vi står mitt i en samhällskris och vi vet att många oroar sig över situationen. Särskilt gällande sin egen och andras hälsa men också över samhällskonsekvenserna.

De tjänster som Cija Tank AB levererar för med sig ett stort ansvar och det är viktigt för oss att du som kund känner dig trygg att anlita oss när du behöver.

I enlighet med myndigheternas rekommendationer så vidtar vi som arbetsgivare de åtgärder som krävs och rekommenderas. Dels för att minska smittspridning och dels för att hantera en trygg arbetsmiljö för våra medarbetare. Vi följer noga utvecklingen och förlitar oss på Folkhälsomyndighetens och regeringens information och rekommendationer.

Vi tittar kontinuerligt över våra rengöringsinsatser både i våra fordon och på kontoren. Ett aktivt arbete pågår för att alla på företaget skall kunna hålla en god handhygien och för att vår personal kan vara hemma om man inte är fullt frisk.

Om du har frågor kring pågående projekt eller önskar ytterligare information om hur vi förhåller oss till Covid-19 (Coronaviruset) så kontakta mig gärna.

Carina Nowak
Sälj- och marknadschef
Tel. 0733-84 24 06 eller e-post: carina.nowak@cleanpipe.se  

Klicka på loggan så kommer du till Krisinformation.