Cijatanks Integritetspolicy

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vi behöver. Vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.

Genom att använda Cijatank tjänster accepterar du vår Integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att vi använder e-post för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår Integritetspolicy innan du använder våra tjänster.

Här förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver också vilka rättigheter du har.

Vad räknas som personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som kan identifiera dig och vilken relation vi har till dig. Det kan till exempel vara:

Direkt identifierande personuppgifter

 • Namn
 • Personnummer
 • Faktura- och leveransadress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Mobiltelefonnummer
 • Betalinformation

Indirekt identifierande information

 • Din arbetsplats
 • Din yrkesroll

Relaterad information

 • Detaljer om de tjänster du har köpt av oss

Hur samlar vi in personuppgifter?

Du kan direkt eller indirekt ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, till exempel när du:

 • Skickar e-post till oss
 • Beställer en tjänst via telefon
 • Betalar med ett av Cijatanks betalningsalternativ 

I marknadsföringssyfte får Cijatank information om personuppgifter via:

 • Adressregister

Vad gör vi med din information?

Informationen vi samlar in är antingen nödvändig för att kunna ingå ett avtal med oss, för att vi ska kunna utföra de tjänster vi har avtalat om eller för att vi ska kunna kommunicera med dig.

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. Vi behandlar personuppgifter för följande syften:

 • Ingå avtal
 • Utföra tjänster efter upprättat avtal
 • Fakturering, betalning och annan finansiell uppföljning
 • Ta fram offerter
 • Informera om Cijatanks verksamhet
 • Marknadsföring och försäljning
 • Undersöka hur nöjd du är som kund

Vi behandlar personuppgifterna baserat på följande rättsliga grunder:

 • Fullgöra ett avtal
 • Fullgöra en rättslig förpliktelse
 • Samtycke
 • Intresseavvägning

Kommer vi dela vidare din information?

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse. Däremot kan vi behöva dela din information med våra leverantörer för att vi ska kunna utföra det uppdrag vi har avtalat om.

Om Cijatank eller en väsentlig del av Cijatanks tillgångar förvärvas av tredje part, kan personuppgifter om Cijatanks kunder komma att delas vidare till den tredje parten, för att uppdraget skall kunna drivas vidare.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din information endast så länge det är nödvändigt för respektive syfte.

Dina rättigheter

Du har rätt att få ut all information vi har om dig, rätta eventuella fel samt be oss radera den.

Rätt till tillgång
Du kan begära en kopia av den information vi har om dig. En kopia/år är gratis.

Rätt till rättelse
Du har rätt att be oss korrigera felaktig information om dig eller komplettera information som är bristfällig.

Rätt att bli raderad
Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas lagkrav som gör att vi inte kan radera alla dina uppgifter. Det kan till exempel styras av bokförings- och skattelagstiftning eller konsument-rättslagstiftning.

Kontakta oss (personuppgiftsansvarig)

Om du inte vill ha information från oss med syftet marknadsföring kan du kontakta oss på order@cija.se. På samma adress kan du även ställa frågor om vår Integritetspolicy.