Nu införs ett nytt nationellt elektroniskt avfallsregister för all hantering av farligt avfall. Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall, därför skärps kraven på att verksamheter ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister.
Från och med den 1 november ska verksamheter börja rapportera.

Läs mer här