Nya regler kring rapportering av farligt avfall

Nu införs ett nytt nationellt elektroniskt avfallsregister för all hantering av farligt avfall. Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall, därför skärps kraven på att verksamheter ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till ett...

läs mer

Information om Covid-19 (Corona Virus)

Bästa kund,Vi står mitt i en samhällskris och vi vet att många oroar sig över situationen. Särskilt gällande sin egen och andras hälsa men också över samhällskonsekvenserna.De tjänster som Cija Tank AB levererar för med sig ett stort ansvar och det är viktigt för oss...

läs mer