SERVICE OCH KONTROLL AV
OLJEAVSKILJARE

Oljeavskiljare

 

Att underhålla och kontrollera sin oljeavskiljare med jämna mellanrum tryggar dess funktion och bidrar till att minska farliga utsläpp på miljö och ekosystem. Som ägare till en verksamhet försedd med en oljeavskiljare finns därför ett behov av att tömma och besiktiga oljeavskiljarna.

Cija tank  har mångårig erfarenhet av service av oljeavskiljare och är auktoriserade av Sveriges Tankrengörings- och saneringsföretag (STOR). 

Vi tar hand om service, kontroll, vattenprovning, tömning och filterbyten. Allt i enlighet med myndighetskraven. 

Avfallet transporteras till en godkänd mottagare för återvinning och ni erhåller transportdokument och kontrollrapport efter utfört uppdrag.