OM CIJA TANK

Cija Tank AB grundades 1958 av Carl-Ingvar Jansson och företaget hette då C.I. Janssons Åkeri & Tankservice AB. I början av sjuttiotalet byttes namnet ut till Cija Tank AB (från Carl-Ingvar Jansson) vilket var betydligt kortare än det gamla. Cija Tank AB ingår i Infrea koncernen. Tillsammans med Infreas dotterbolag erbjuder vi våra kunder entreprenörer och tjänstespecialister med lång erfarenhet av mark- och anläggningsentreprenader samt vatten- och avloppsarbeten. Detta gör att vi kan arbeta inom ett större geografiskt område, utföra fler tjänster och vara mer flexibla.