OM CIJA TANK

Cija Tank AB grundades 1958 av Carl-Ingvar Jansson och företaget hette då C.I. Janssons Åkeri & Tankservice AB. På början av sjuttiotalet byttes namnet ut till Cija Tank AB (från Carl-Ingvar Jansson) vilket var betydligt kortare än det gamla. 2015 förvärvades Cija Tank av Cleanpipe vilket innebär att vi är över 140 anställda och förfogar över ca 100 fordon. Detta gör att vi kan arbeta inom ett större geografiskt område, utföra fler tjänster och vara mer flexibla.

Precis som en hantverkare är vi beroende av våra verktyg, dvs våra fordon.Vi har en modern och högteknologisk fordonspark med en oslagbar bredd och flexibilitet. Med hjälp av dessa verktyg kan vi leverera helhetslösningar i allt från avloppsstopp till större tankrengöringar.

Vad är vad egentligen?

Superkombi

Med tanke på den extrema spolkapaciteten, den höga sugeffekten samt den stora last- volymen kallar vi med rätta vår största kombinerade sug- och spolbil för en superkombi. Den klarar av de allra största och mest krävande uppdragen där andra bilar inte räcker till.

Vad är en kombi?
Helt enkelt en kombinerad högtrycksspolbil och slamsugbil i ett, eftersom många uppdrag kräver både spolning och slamsugning. En fördel för våra kunder, då det räcker att beställa en bil istället för två olika för att få jobbet gjort.

Vad är så super med vår superkombi?
Spoltrycket på 200 bar vid ett flöde på 680 liter per minut är inte bara super, det är kraftigast på marknaden. Det vi inte kan spola med den här bilen kan ingen annan kombi heller rå på. Vi når långt också, med 150 m spolslang på bilen.

Sugkapaciteten är hela 2400 m³ luft i timmen (eller 670 liter i sekunden…) och det går att få ett undertryck på 90% vakuum. Det gör att vi kan suga tjockt slam med hög effektivitet.

Slamtanken rymmer 9 m³, ca 50% mer än en vanlig kombi, för att inte behöva åka iväg och tippa så ofta. En inbyggd evakueringspump gör att vi kan tappa ut vatten ur tanken samtidigt som vi suger upp nytt, t. ex. vid översvämningar eller andra tillämpningar där vatten behöver hållas undan kontinuerligt.

Vattentanken rymmer hela 13 m³, det låter oss arbeta längre mellan vattenpåfyllningarna vilket ger en ökad effektivitet för dig som kund.

• Spolning och sugning av stopp

• Rensning av grova ledningar och kulvertar

• Spolning vid nyanläggning, innan slutbesiktning

• Spolning och tryckning av borrade brunnar

• Tömning och rengöring av pumpgropar

• Rotskärning och fräsning i ledningar • Slamsugning/renspolning av sand- och kolfilter

• Vattenleverans till pool eller dricksvatten

• Sanering och rengöring med högt spoltryck

Minimerad miljöpåverkan:
Vi satsar alltid på renast tillgängliga teknologi när vi investerar i nya fordon, vilket i nuläget betyder bilar som klarar utsläppskraven enligt Euro 6, tre nivåer renare än rådande lägsta miljözonskrav.

Även ljudmiljön påverkar människor i vår omgivning. Vår verksamhet medför oundvikligen en viss bullerstörning, därför satsar vi även på så tysta bilar som möjligt.

Erfaren personal:
En bil med denna kapacitet kräver en hel del av operatören. Felaktigt handhavande kan orsaka materiell eller personskada, men med rätt handhavande blir jobbet gjort snabbt och effektivt med bästa resultat.

Vår kompetenta personal har mångårig erfarenhet – flera har arbetat långt över tio år hos oss. Enligt våra kunder är de effektiva, kunniga, pålitliga och trevliga.

Typiska användningsområden:

Alla typer av uppdrag där man behöver mer kapacitet än en traditionell kombi.

Kombibilar

Vad är en kombibil?

Kombibilarna kan både vakuumsuga och högtrycksspola. Sugning och spolning utförs oftast i tur och ordning, men kan även göras samtidigt om det behövs. Vid exempelvis ett avloppsstopp avlägsnas stoppet med högtrycksspolning, därefter suger man rent med slamsugning.

Kombinationsbilarna kom ursprungligen till just genom att man såg behovet av att ta hand om och bortforsla slam och samtidigt ha tillgång till rent vatten. För att klara av detta har kombinationsbilarna två skilda system: ett renvattensystem för spolningen, med särskilda slangar, munstycken och renvattentank, samt ett sugningssystem med separata slangar och slamtank. Aldrig mötas de två.

Typiska användningsområden:
Numera används kombibilarna vid det mest skiftande uppdrag: spolning och rensning av borrade vattenbrunnar och tryckning av brunnar som börjat sina. I det senare fallet pressas vatten ut i springorna och resultatet blir bättre tillrinning. Ibland behöver man tömma en brunn helt för att kunna se ordentligt. Och ibland behöver man rengöra först för att sedan kunna fylla på nytt vatten. Spolning av stopp i ledning, rensning av gatubrunnar är också vanligt förekommande.

Många rör blir med åren igenvuxna genom att rötter lyckats tränga in i dem. Botemedlet heter rotskärning – och reparation av rör. Principen är att rotskärarverktyget, kopplat till högtrycksslangen, slår sönder hindret med kraft från vattentrycket samtidigt som det roterar snabbt. Att vatten under tryck ger en enorm kraft ser vi för övrigt på att det har utvecklats speciell teknik där man använder vatten för att skära i betong.

Minimerad miljöpåverkan:
Vi satsar alltid på renast tillgängliga teknologi när vi investerar i nya fordon, vilket i nuläget betyder bilar som klarar utsläppskraven enligt Euro 6, tre nivåer renare än rådande lägsta miljözonskrav.

Även ljudmiljön påverkar människor i vår omgivning. Vår verksamhet medför oundvikligen en viss bullerstörning, därför satsar vi även på så tysta bilar som möjligt.

Erfaren personal:
En bil med denna kapacitet kräver en hel del av operatören. Felaktigt handhavande kan orsaka materiell eller personskada, men med rätt handhavande blir jobbet gjort snabbt och effektivt med bästa resultat.

Vår kompetenta personal har mångårig erfarenhet – flera har arbetat långt över tio år hos oss. Enligt våra kunder är de effektiva, kunniga, pålitliga och trevliga.

ADR Citykombi med hetvatten

Vår ADR-minikombi är en kombinerad sug- och spolbil med hetvatten, i kompakt format. Liten och smidig, men ändå en riktig ADR- godkänd lastbil med rejäl kapacitet. Den är speciellt utvecklad för att komma fram vid låg frihöjd och trånga utrymmen som i garage och på industrianläggningar.

Cija Tanks ADR-minikombi är liten och kompakt men har ändå hög sug- och spolkapacitet.

Vad är en ADR-minikombi?

Det här är en riktig lastbil, men byggd så liten, låg och kompakt som det går. Därför har den lika hög sugkapacitet och samma spoltryck och vattenflöde som en normalstor kombinerad sug- och spolbil. Dessutom är den utrustad med en extra högtryckspump med hetvattenpanna. Skillnaden mot en vanlig kombi är lastkapaciteten, som naturligtvis minskar när bilen är mindre. Tanken är byggd i rostfritt stål och bilen är ADR- godkänd för transport av farliga avfall som oljor, lösningsmedel, glykol etc.

Rejäl kapacitet, och bra lastvolym för sin storlek:

Renvattentanken rymmer 2000 liter och slamtanken 3000 liter. Vakuumkompressorn suger 885 m³ luft i timmen (245 liter per sekund) och spolpumpen ger ett tryck på 170 bar vid ett flöde på 150 liter per minut. Högtryckspumpen ger hela 500 bar vid 37 liter/minut och upp till 130 grader hetvatten.

Typiska användningsområden:
Alla typer av uppdrag man kan utföra med en vanlig ADR-kombi, men där det är för trångt att komma fram med en fullstor lastbil.

• Spolning och sugning av stopp

• Sanering av lokaler och avloppsledningar vid kemikalieutsläpp

• Spolning vid nyanläggning, innan slutbesiktning

• Tömning av oljeavskiljare

• Tömning och rengöring av pumpgropar

• Hetvattenspolning av rörledningar och tankar

• Fräsning av avlagringar i ledningar, även högtryck istället för mekanisk

• Slamsugning: oljor, lösningsmedel, emulsioner, kyl- och skärvätskor, sand- och kolfilter mm.

• Tömning av fettavskiljare, samt hetvattenspolning av anslutningsledning vid behov

• Vattenleverans av mindre volymer

• Sanering och rengöring med hetvattenhögtryck

• Alla typer av jobb inomhus ned till 210 cm takhöjd

Minimerad miljöpåverkan:
Vi satsar alltid på renast tillgängliga teknologi när vi investerar i nya fordon, vilket i nuläget betyder bilar som klarar utsläppskraven enligt Euro 6, tre nivåer renare än rådande lägsta miljözonskrav.

Även ljudmiljön påverkar människor i vår omgivning. Vår verksamhet medför oundvikligen en viss bullerstörning, därför satsar vi även på så tysta bilar som möjligt.

Erfaren personal:
Att ta hand om farliga avfall är en avancerad arbetsuppgift som kan vara farlig eller orsaka materiell skada om den inte utförs på rätt sätt. Vår kompetenta personal har specialutbildning och mångårig erfarenhet – flera har arbetat långt över tio år hos oss. Enligt våra kunder är de effektiva, kunniga, pålitliga och trevliga.

Supersugaren

Med tanke på den extrema sugkapaciteten samt den stora last- volymen kallar vi med rätta vår största sugbil för en SuperSugaren.

Den klarar av de allra största och mest krävande uppdragen där andra bilar inte räcker till.
Cija Tanks SuperSugare är stor och stark, med extrem kapacitet på alla plan.

Typiska användningsområden:
Alla typer av uppdrag där man behöver mer kapacitet än en traditionell sugbil.

Minimerad miljöpåverkan:
Vi satsar alltid på renast tillgängliga teknologi när vi investerar i nya fordon, vilket i nuläget betyder bilar som klarar utsläppskraven enligt Euro 6, tre nivåer renare än rådande lägsta miljözonskrav.
Även ljudmiljön påverkar människor i vår omgivning. Vår verksamhet medför oundvikligen en viss bullerstörning, därför satsar vi även på så tysta bilar som möjligt.

Erfaren personal:
En bil med denna kapacitet kräver en hel del av operatören. Felaktigt handhavande kan orsaka materiell eller personskada, men med rätt handhavande blir jobbet gjort snabbt och effektivt med bästa resultat.
Vår kompetenta personal har mångårig erfarenhet – flera har arbetat långt över tio år hos oss. Enligt våra kunder är de effektiva, kunniga, pålitliga och trevliga.

Slamsugare

Den vanligaste bilen för flytande avfall

Cija Tanks Slamsugsbilar är flexibla och smidiga

Vi utför alla typer av slamsugning. Det kan gälla kontinuerlig underhållstömning av avloppsbrunnar och septiktankar, service på toabodar, tömning av bensinstationens oljeavskiljare och tvättrännor, eller privatpersonens slutna avloppsbrunnar.

Industrislamsugning och tömning av fettavskiljare är också vanliga uppdrag. Men det är inte bara de regelbundna, planerade uppdragen som utförs. Vi anlitas ofta vid akuta behov, bland annat vid översvämning. Snabbt på plats – rätt åtgärd; det är nyckelord vid varje utryckning. Vi har totalt 16 fordon för slamsugning. Tanken på den minsta bilen rymmer 2 m³ och den största rymmer 15 m³.

För att möta marknadens behov har vi även specialbyggda bilar, som de små ”Dinky Toys” -bilarna som är byggda för utrymmen med låg takhöjd. Med sina knappa 195 cm på höjden kommer de in i nästan varje tunnel eller garage. Två bilar är utrustade med s k gatubrunnsarm, en fjärrmanövrerad slanggalge som underlättar arbetet. Den största bilen hos CIJA TANK är en specialbyggd supersugare som suger allt. Jord, lera, slam, m.m.

Eftersom vi ägnar oss åt aktiv miljövård, så faller det sig naturligt att i detta sammanhang nämna något om vad som händer med avfallet. För det första tar vi alltid noggrant reda på vad slammet innehåller. Olika ämnen kräver olika behandling.

Ingen som anlitar CIJA TANK AB behöver oroa sig över vad som händer med avfallet. Det omhändertas på absolut bästa sätt, under största kontroll. Se även vår nya miljöbil när det gäller slamsugning av fettavskiljare, slamavskiljare m.m.

Minimerad miljöpåverkan:
Vi satsar alltid på renast tillgängliga teknologi när vi investerar i nya fordon, vilket i nuläget betyder bilar som klarar utsläppskraven enligt Euro 6, tre nivåer renare än rådande lägsta miljözonskrav.

Även ljudmiljön påverkar människor i vår omgivning. Vår verksamhet medför oundvikligen en viss bullerstörning, därför satsar vi även på så tysta bilar som möjligt.

Erfaren personal:
En bil med denna kapacitet kräver en hel del av operatören. Felaktigt handhavande kan orsaka materiell eller personskada, men med rätt handhavande blir jobbet gjort snabbt och effektivt med bästa resultat.

Vår kompetenta personal har mångårig erfarenhet – flera har arbetat långt över tio år hos oss. Enligt våra kunder är de effektiva, kunniga, pålitliga och trevliga.

Torrsugare/grävsug

Torrsugen är ett fordon som är gjort för att suga och blåsa såväl torra som våta material, till exempel grus och sten. Med grova slangar och rör på 8” (20cm) diameter klarar den fraktioner upp till knytnävsstorlek. Cija Tanks torrsug är mångsidig och användbar med sin höga sugkapacitet och grova slangar.

Typiska användningsområden:
Schaktning på svårtillgängliga platser, med minimal åverkan på omgivningen. Exempelvis krypgrunder och bjälklag eller innergårdar/villaträdgårdar där man inte kommer åt med grävmaskiner.

Andra vanliga uppdrag är schaktning för reparation av kablar och rörledningar. Vid vattenläckage kan vi först schakta ned till läckagestället, för att därefter hålla undan vatten och sand medan reparationen utförs. Torrsugning ger dessutom en kraftigt minskad skaderisk för övriga installationer jämfört med grävning.

Såväl anläggning som underhåll av parkmark och trädgårdar underlättas väsentligt med torrsugens hjälp. Blomlådor och leksandlådor töms lika lekande lätt som man gör hål för att plantera buskar och träd.

Vid gjutning eller sprängning där man vill ha berget helt rent kan vi komplettera schaktmaskiner. Efter att grävaren har avlägsnat de massor den kan komma åt suger vi rent ojämnheterna i berget.

Sugbara material:
Med kraftig kompressor och högeffektiva filter kan vi suga det mesta, vått som torrt: Sand, grus, sten, makadam, jord, borrkax, stenmjöl, aska, spannmål, mjöl, plast, papper, lera, vatten, slam, flis, kol, isolering, betongkross, kutterspån, sågspån, löv, glaskross…

Det enda som sätter gränserna är storleken på fraktionen.

Materialleverans – direkt på rätt plats:
Det går också att blåsa olika material till önskad leveransplats, även om det inte går att komma fram med lastbil eller grävmaskin. Vid sanering av fuktskador i husgrunder suger vi bort singel och annat fuktigt material. Efter att skadan har åtgärdats och allt har torkat upp blåser vi in nytt singel.

Minimerad miljöpåverkan:
Vi satsar alltid på renast tillgängliga teknologi när vi investerar i nya fordon, vilket i nuläget betyder bilar som klarar utsläppskraven enligt Euro 6, tre nivåer renare än rådande lägsta miljözonskrav.

Även ljudmiljön påverkar människor i vår omgivning. Vår verksamhet medför oundvikligen en viss bullerstörning, därför satsar vi även på så tysta bilar som möjligt.

Rejäl kapacitet:
Tanken rymmer 15 m³ och kompressorn suger otroliga 5 400 m³ luft i timmen, det vill säga 1,5 m³ (1 500 liter) varje sekund! Denna luftmängd används för att flytta materialet som skall sugas, beroende på bland annat fukthalt, densitet, fraktion och form kan vi suga från ett par ton till tjugo ton per timme.

Erfaren personal:
Torrsugning och blåsning är tunga och avancerade arbetsuppgifter som kan vara farliga om de inte utförs på rätt sätt. Arbetet utförs alltid med två personers bemanning. Vår erfarna torrsugsbesättning är omtalade i branschen som kunniga, effektiva, pålitliga och inte minst trevliga.

ADR Slamsugare

Bilarna är byggda för slamsugning av miljöfarliga vätskor för transport till destruktion, tömning av avloppstankar, flyttning av eldningsolja, diesel, bensin och lösningsmedel, rengöring av cisterner och villaoljetankar, slamsugning av oljeavskiljare och tvättrännor, tömning av spilloljetankar på bilverkstäder etc. Vi utför transporter åt depåer, industrier, privatpersoner och bensinstationer. Inget uppdrag är för stort eller för litet för oss.

Bilen är byggd för slamsugning av miljöfarliga vätskor för transport till destruktion, tömning av avloppstankar, flyttning av eldningsolja, diesel, bensin och lösningsmedel, rengöring av cisterner och villaoljetankar, slamsugning av oljeavskiljare och tvättrännor, tömning av spilloljetankar på bilverkstäder etc. Vi utför transporter åt depåer, industrier, privatpersoner och bensinstationer. Inget uppdrag är för stort eller för litet för oss.

Bilarna användes även för hämtning av lösningsmedel, spillolja och andra flytande farliga avfall eller produkter.

Eftersom vi ägnar oss åt aktiv miljövård, så faller det sig naturligt att i detta sammanhang nämna något om vad som händer med avfallet. För det första tar vi alltid noggrant reda på vad slammet innehåller. Olika ämnen kräver olika behandling.

Ingen som anlitar CIJA TANK AB behöver oroa sig över vad som händer med avfallet. Det omhändertas på absolut bästa sätt, under största kontroll. Se även vår nya miljöbil när det gäller slamsugning av fettavskiljare, slamavskiljare m.m.

Minimerad miljöpåverkan:
Vi satsar alltid på renast tillgängliga teknologi när vi investerar i nya fordon, vilket i nuläget betyder bilar som klarar utsläppskraven enligt Euro 6, tre nivåer renare än rådande lägsta miljözonskrav.

Även ljudmiljön påverkar människor i vår omgivning. Vår verksamhet medför oundvikligen en viss bullerstörning, därför satsar vi även på så tysta bilar som möjligt.

Erfaren personal:
En bil med denna kapacitet kräver en hel del av operatören. Felaktigt handhavande kan orsaka materiell eller personskada, men med rätt handhavande blir jobbet gjort snabbt och effektivt med bästa resultat.

Vår kompetenta personal har mångårig erfarenhet – flera har arbetat långt över tio år hos oss. Enligt våra kunder är de effektiva, kunniga, pålitliga och trevliga.

Lastväxlare med kran

Lastväxlare hjälper till med lastväxlare och krankörning. Vi hämtar farligt avfall och transporterar grus & kross.

Vid blåsning med torrsugare kan vi köra ut material direkt på plats.

Service Bil

Vår senaste servicebil, för olika former av kundservice, tex köra ut extra slang på vintern när inte slambilen kommer ända fram. Då har vi nytta av fyrhjulsdriften på den servicebilen.