OM CIJA TANK

Cija Tank AB grundades 1958 av Carl-Ingvar Jansson och företaget hette då C.I. Janssons Åkeri & Tankservice AB. I början av sjuttiotalet byttes namnet ut till Cija Tank AB (från Carl-Ingvar Jansson). Cija Tank AB ingår i Infreakoncernen.  Cija Tank utför bland annat cisternrengöringar/besiktningar, transporter av farligt avfall, slamsugning, torrsugning. spolning och underhåll av brunnar, tankar och VA anläggningar, dygnet runt året runt. 

Företaget har sitt säte i Saltsjö-Boo i Nacka kommun och vårat arbete sker i hela Storstockholm.