Effektiv reparation av avlopps- och dagvattensystemet

Relining

Ett traditionellt rörbyte innebär ofta en hel del störningsmoment som avstängt vatten, rivning och dyra schaktarbeten. Med metoden relining gjuts ett nytt rör inuti det gamla, vilket ger ett snabbt och hållbart resultat och du undviker dyra omkostnader.

Så här går det till

Relining innebär att en härdplastimpregnerad polyesterstrumpa dras in i ledningen. Strumpan formas efter det befintliga röret genom att man trycksätter inifrån med luft eller vatten och röret får därefter härdas. Resultatet blir ett nytt, skarvlöst rör inuti det gamla. Det nya röret är i de flesta fall helt självbärande, och har en slät och glatt yta invändigt, vilket i sin tur minskar friktionen och därmed även risken för stopp.

Fördelar med relining

  • Du slipper bryta upp golv, väggar eller schakta i mark
  • Du kommer åt områden som vanligtvis är svåra att nå vid traditionella rörbyten
  • Tidsbesparande – Eftersom vi gjuter ett nytt rör inuti det gamla sparar ni både tid och pengar
  • Kostnadseffektivt – Ingen rivning, grävning eller andra dyra ingrepp krävs
  • Vi filmar hela proceduren för att se till att allt fungerar korrekt