Slamsugning

Vi slamsuger allt från oljeavskiljare, fettavskiljare, rännstensbrunnar, spygatter, rännor, stuprör och dagvattenbrunnar till vanliga avlopp. Föra att undvika avloppsproblem, avloppsstopp eller översvämning bör man med jämna mellanrum, eller efter kraftig nederbörd, se över brunnar, ledningar och rännor. Vatten drar med sig grus och slam som med täpper igen ledningarna. En regelbunden slamsugning gör att du minimerar risken för eventuella problem med till exempel dålig avrinning och lukt i fastigheten.

Är stoppet ändå framme så är vi snabbt på plats och hjälper dig.

Kundcase – slamsugning nattetid i Eugenia Tunneln