FÖR MYCKET SNÖ PÅ TAKET?

Snösugning med Torrsug

När snön faller så packar det snabbt på, och för platta tak kan detta bli en stor påfrestning. Med traditionell skottning får man stora snömängder längs väggar och ytor där man egentligen inte vill ha det. Säkerheten är också en viktig aspekt. 

Lösningen är att suga bort snön med torrsug och vakuum-teknik. Vi kan hjälpa till med borttagning av snö från t.ex. tak och innergårdar och sedan tippa det där det ligger minst i vägen.