STOPP I AVLOPPET?
RING OSS DYGNET RUNT
365 DAGAR OM ÅRET

Cisternrengöring & besiktning av cisterner

Cija Tank är ackrediterade av Swedac att besiktiga cisterner och av STOR att besiktiga oljeavskiljare.

Tankar som finns inomhus ska vara besiktigade före 1 juli 2006. Om oljetanken finns utomhus ska den vara besiktigad före 1 juli 2004. Anledningen till att reglerna införs är att man funnit att många oljetankar har brister. Vid en undersökning av 10 000 tankar visade det sig att ungefär hälften av tankarna hade rostangrepp.

Vid tankrengöring sugs den rena oljan från kundens tank medan bottenslammet (den icke önskvärda delen av tankinnehållet), sugs upp i det bakre facket. När kundens tank är tömd och rengjord pumpas den rena oljan tillbaka.