STOPP I AVLOPPET?
RING OSS DYGNET RUNT
365 DAGAR OM ÅRET

Slamsugning

Den vanligaste bilen för flytande avfall.

Våra Slamsugningsbilar är flexibla och smidiga.

Vi utför alla typer av slamsugning. Det kan gälla kontinuerlig underhållstömning av avloppsbrunnar och septictankar, service på toabodar, tömning av bensinstationens oljeavskiljare och tvättrännor, eller privatpersonens slutna avloppsbrunnar.

Akut slamsugning

Industrislamsugning och tömning av fettavskiljare är också vanliga uppdrag. Men det är inte bara de regelbundna, planerade uppdragen som utförs. Vi anlitas ofta vid akuta behov, bland annat vid översvämning. Snabbt på plats och rätt åtgärd är våra nyckelord vid varje utryckning.

Kundcase – slamsugning nattetid i Eugenia Tunneln