PROBLEM MED STOPP I AVLOPPET?

TV-Inspektion

Eller rörinspektion som det också kan heta används för att lokalisera problemkälla. Det är till exempel bra att veta vad som orsakat ett eventuellt stopp innan vi bestämmer vilken metod vill använda.

Med hjälp av en filmkamera kan vi filma hela vägen från toalettanslutningen till kommunens avloppsledning. Vi kan naturligtvis även inspektera grövre ledningar från industrier och kommunala VA-anläggningar.
Exempel på användningsområden:

• Nybyggnation

• Kontroll av rörens skick

• Vid övertagande av fastighet (vid besiktning)

• Vid särskilt krävande stopp-avhjälpning

Resultatet av inspektionen blir ett juridiskt protokoll enligt VAV:s riktlinjer och en inspelning enligt standard T25 eller P93 som kan användas vid t ex. besiktning.