Avloppsspolning vid stopp

När oönskade föremål hamnar i avloppet och skapar ett besvärligt stopp, är det viktigt att agera snabbt och effektivt. Hos Cija Tank har vi specialutrustade kombibilar som kan både spola och suga, vilket gör oss till ditt förstahandsval för att lösa avloppsstopp i kök, toalett eller dusch.  

Fördelar med regelbunden underhållsspolning:

  1. Ökad kapacitet: Genom att spola rören regelbundet återfår du full kapacitet i ditt avloppssystem.
  2. Förebyggande: Regelbunden avloppsspolning minskar risken för stopp och därmed de potentiella kostnaderna och besväret som stopp kan medföra.