AVLOPPSPROBLEM?
RING OSS DYGNET RUNT
365 DAGAR OM ÅRET

Avloppsspolning vid stopp

Ibland så kan det hamna saker i avloppet som inte hör hemma där och då kan man få ett stopp. Då behövs det en spolbil eller som vi föredrar att kalla det, en kombibil. Dessa bilar kan både spola och suga vilket gör att vi oftast kan få bort stoppet.

Avloppsstopp kan ha flera orsaker

I avlopp så fastnar det ständigt rester från tvål, hår och mat. Dessa beläggningar byggs på under tid och därför bör man underhålla rören med att spola dem rena så att man får tillbaka full kapacitet igen. Att utföra en regelbunden underhållsspolning minskar risken för stopp och kostsamma översvämningar.