Grävsugning

Med en grävsug kommer man åt att frilägga där en traditionell grävmaskin riskerar att skada sånt som ligger under jord. Det kan t.ex. vara att suga rent runt kablar, avlopp, eller rötter runt träd.

Med en stark fläkt sugs materialet upp i den 10 kbm stora tanken. Tanken kan sidtippas på plats i ett containerflak, vilket gör att torrsugen kan stå kvar och jobba medans massorna fraktas bort med annat fordon.