BEHOV AV EN TORRSUG?

Torrsugning

Torrsugen är ett multiverktyg, vilken kräver både kunskap och skicklighet av våra erfarna operatörer som i många fall arbetar i svårtillgängliga miljöer.
En av de viktigaste fördelarna är att vi kan ta hand om allt material och underlättar det som tidigare ofta förknippades med tunga, hälsofarliga och manuella arbetsuppgifter.
En torrsug drivs genom vacuumteknik och från fordonet kopplas en slang som kan suga och blåsa material långa sträckor. Beroende på fukthalt, densitet, fraktion och form kan man suga upp till 20 ton per timma.

Undvik att gräva av kablar

Torrsugens viktigaste uppdrag är att avlägsna olika material ur ofta svårtillgängliga utrymmen som krypgrunder, bjälklag och vindar. Det kan också handla om att frilägga avloppsrör, kablar och ledningar i marken. Det här används ofta när man inte har ett tillförlitligt, eller inget kartunderlag alls för att undvika att gräva av kablar och andra typer ledningar.