ACKREDITERADE FÖR
CISTERNBESIKTNINGAR

Cisternrengöring & besiktning av cisterner

Tankbesiktningar och cisternkontroller är en god investering för att bibehålla en god säkerhet och hållbar miljö. Tankar inomhus och utomhus ska med jämna mellanrum kontrolleras beroende på dess konstruktion och placering där intervallet varierar mellan 3 och 12 år.

Cija Tank är ackrediterade

Cija Tank har mångårig erfarenhet av kontroller och besiktningar. Vi är ackrediterade av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) för besiktning av cisterner och auktoriserade av Sveriges Tankrengörings- och Saneringsföretag (STOR) för besiktning av oljeavskiljare.

Vid tankrengöring sugs den rena oljan från kundens tank medan bottenslammet (den icke önskvärda delen av tankinnehållet), sugs upp i ett separat fack. När kundens tank är tömd och rengjord pumpas den rena oljan tillbaka.