VI ÄR ACKREDITERADE FÖR
CISTERNBESIKTNINGAR

Cisternkontroller med brandfarlig vara

Cisternkontroller är en god investering för att bibehålla en god säkerhet och hållbar miljö. Cisterner eller tankar inomhus och utomhus samt markförlagda ska med jämna mellanrum kontrolleras beroende på dess konstruktion och placering där intervallet varierar mellan 6 och 12 år. Regelverken som styr kontrollintervallen är MSBFS 2018:3 samt NFS 2021:10.

IBC kontroll

IBC-tankar (Intermediate Bulk Container) med brandfarlig vara enligt ADR-S 2011:1 ska besiktas/kontrolleras periodiskt med intervall om 2,5 år. Var 5:e år är det även krav på provtryckning.

Cija Tank har mångårig erfarenhet av kontroller och besiktningar. Vi är ackrediterade av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) för besiktning av cisterner och auktoriserade av Sveriges Tankrengörings- och Saneringsföretag (STOR) för besiktning av oljeavskiljare.

Vid tankrengöring sugs den rena oljan från kundens tank medan bottenslammet (den icke önskvärda delen av tankinnehållet), sugs upp i ett separat fack. När kundens tank är tömd och rengjord pumpas den rena oljan tillbaka.