TÖMNING AV FETTAVSKILJARE

Tömning fettavskiljare

I de flesta verksamheter där livsmedel i någon form hanteras, finns risk för att fett följer med avloppsvattnet och fastnar i ledningsnätet. Därför krävs en avskiljning av fettet innan avlopps-vattnet släpps ut.

Alla verksamheter som kräver fettavskiljare måste även ha ett avtal med godkänd entreprenör för regelbunden tömning av avskiljaren. Slå oss en signal så hjälper vi dig med att reda ut vad som gäller.