BEHOV AV EN VATTENTANK?

Uthyrning av tankar

Vi ombesörjer uthyrning av vattentankar för kortare eller längre tillfällen. Tankarna är konstruerade enbart för dricksvatten och kan förses med pump exempelvis för restauranger vid utomhusfestivler.

Vi ombesörjer även uthyrning av avloppstankar när du behöver en tillfällig tank, du kanske bygger om och inte kan använda din ordinarie tank.