BEHOV AV OLJESANERING?

Oljesanering

Vi transporterar bort ämnen som av olika skäl hamnat på fel ställe. I vissa fall, som vid oljeutsläpp, läckor, brand eller andra oförutsedda händelser,  kan ämnet utgöra ett verkligt hot mot miljön med stora skador på växtlighet och djurliv som följd.

När olyckan är framme gäller det att snabbt vara på plats och vidta rätt åtgärd. Med länsar hindrar vi vidare utflöde och avgränsar skadeområdet. Miljövänligt absorberande material suger upp olja från mark eller vatten. Med snabba och korrekta åtgärder ser vi till att det kommunala reningsverket aldrig nås av utsläppet. Vi använder ett högabsorberande material som består av barkspån, helt miljövänligt.

Cija Tank har länsstyrelsens tillstånd att hantera miljöfarligt avfall och vi ser till att det miljöfarliga ämnet kommer dit det ska.