STOPP I BRUNNEN?

Spolning av brunnar

Rent vatten, för alla är det inte självklart men vi gör vad vi kan för att du skall få rent vatten i brunnen. Är brunnen grävd suger vi bort vatten och slammet i botten av brunnen, därefter fyller vi på med ny filtersand innan vi avslutningsvis fyller på rent vatten igen.

Om brunnen är borrad skall först pumpen och/ eller ejektorn tas upp, därefter sänker vi ner en ren slang på botten som med bakåtvända strålar spolar upp all smuts ur brunnen. Om det behövs suger vi samtidigt bort vattnet och smutsen som kommer upp.

Här är några skäl till varför det är så viktigt att tömma dagvattenbrunnar:
1️⃣ Förebyggande av översvämningar: Genom att hålla dagvattenbrunnarna rena och fria från blockeringar kan vi minska risken för översvämningar under kraftiga regnfall. Detta skyddar våra hem, gator och infrastruktur.
2️⃣ Minimering av förorening: När dagvatten rinner av från gator och trottoarer, kan det innehålla föroreningar som olja, kväve och fosfor. Om dagvattenbrunnarna är igensatta kan dessa föroreningar transporteras direkt till våra vattendrag, vilket skadar våra ekosystem.
3️⃣ Bevarande av vattenkvalitet: Våra sjöar, floder och hav är beroende av hög vattenkvalitet. Genom att tömma dagvattenbrunnar och minska föroreningarna i dagvattnet bidrar vi till att skydda dessa vattenkällor.