MILJÖVÄNLIG DAMMBINDNING

Dammbindning väg med Dustex

Vi behandlar t. ex. grusvägar, vägrenar och stödkanter, parkeringsytor och industritomter, fotbollsplaner, motorbanor, travbanor och paddockar så att de får en hård och jämn yta som inte dammar.

DUSTEX är ett helt miljövänligt dammbindmedel som utvinns ur lignin som är huvudbeståndsdelen i träd. Man skulle kunna kalla det naturens eget lim.

Dustex limmar ihop de fina partiklarna i vägen med det grövre gruset och förhindrar därmed dammbildning även när det är torrt, till skillnad från salt som förlorar sin verkan vid lägre luftfuktighet.

Du kan läsa mer om detta på Dustex hemsida här.